Iran Canada

مدرسه مکالمه کودک


مدرسه مکالمه کودک نصیر
مدرسه مکالمه کودک مخصوص دانش آموزان مقطع اول ، دوم و سوم دبستان بوده و با متدی کاملا متفاوت از کلاسهای ترمیک معمول با ایجاد فضای شاد، مفرح و با فلسفه آموزش حین فعالیت فرآیند زبان آموزی در گروه هدف خود را نهادینه می نماید. فلسفه اصلی مدرسه مکالمه کودک عدم صحبت به فارسی در کل محیط مدرسه از بدو ورود دانش آموز به محیط تا لحظه خروج می باشد. به این معنی که دانش آموز از لحظه ورود کلامی به فارسی از مربی خود نشنیده و کم کم آموزش میبیند که خود نیز ، نیازها و مکالمات روزمره خود را به زبان انگلیسی بیان نموده و با مربی خود و سایر دوستان و همکلاسی ها نیز به زبان انگلیسی ارتباط برقرار نموده و صحبت نماید. بنحویکه گویی دانش آموز در یک مدرسه در یک کشور انگلیسی زبان در حال آموزش روزانه است.
ورزش ، سرگرمی، بازی، کاردستی، کارتون و فعالیت های شاد دیگر که در برنامه روزانه کلاس تعریف گردیده باعث می شود که کودک نه تنها از زبان آزرده نشود بلکه شور و اشتیاق و علاقه وافری برای آموزش در دانش آموز ایجاد می نماید. تمرکز اصلی این متد بر روی مهارتهای مکالمه ای بوده و در کنار آن مهارتهای نوشتاری و خواندن نیز به تدریج و آرام آرام به دانش اموزان آموخته میشود.
سیستم آموزشی این متد کتابهای Up and Away می باشد که از مرحله 1 تا 4 تدوین گردیده که در هر دوره (هر فصل) یک کتاب بصورت کامل تعلیم داده میشود. در پایان هر دوره آزمون شفاهی و کتبی از کلیه دانش آموزان بعمل آمده و با لحاظ نمودن فعالیت های کلاسی در طول دوره، نمره نهایی محاسبه و مدرک هر دوره بصورت جداگانه به دانش آموزانی که با موفقیت دوره را پشت سر گذاشته اند اعطا گردیده و می تواند وارد مرحله بعد شوند. پس از پشت سر گذاشتن 4 دوره مدرسه مکالمه کودک ، دانش آموز در مهارت های مکالمه ای و همچنین نوشتاری پیشرفت بسیار چشمگیر و حیرت انگیزی پیدا خواهد کرد بنحویکه میتواند کلیه نیازهای خود را به انگلیسی بیان نموده و براحتی صحبت نماید و همچنین مطالب فراآموخته را نوشته و بخواند.