Iran Canada

کلاسهای فرانسه کودکان و نوجوانان


گروه تخصصی زبان فرانسه مقطع سنی کودکان و نوجوانان ، فرزندان عزیز شما را با بهترین روش تدریس و با تکیه بر جدیدترین متدهای روز دنیا برای اخذ دیپلم بین المللی و دائمی DELF PRIMبرای کودکان 12-8 سال و DELF JUNIORبرای نوجوانان 16-12سال که در دفتر فرهنگی سفارت برگزار می گردد آماده می سازد.
هر ترم 1.5 تا 2 ماهه ، اثر بخش ، ساده و ارزان (هر ترم فقط 99 هزار تومان) با تدریس اساتید متخصص کودکان (تدریس در گروه های نیمه خصوصی )

طول دوره محتوای آموزشی از کتاب Alex et Zoe
6 ترم 1.5 ماهه کتاب 1 سطح A1.1
6 ترم 1.5 ماهه کتاب 2 سطح A1
6 ترم 1.5 ماهه کتاب 3 سطح A2
1 ترم 1.5 ماهه کتاب آمادگی آزمون DELF Prim