Iran Canada

کلاس (FD (Free discussion یا بحث آزاد


این کلاس مکالمه ای برای تقویت مهارتهای speaking شما بسیار موثر است . در این کلاس یک استاد حرفه ای و با تجربه در حوزه مکالمه ، مدیریت کلاس را بر عهده داشته و هر جلسه متناسب با سطح کلاس ، یک موضوع جذاب انتخاب کرده و بحث بین دانشجویان را به جریان انداخته و مدیریت می کند . این موضوع از هفته قبل به دانشجویان ابلاغ می گردد تا دانشجویان بر روی آن کار کنند .
ما و اساتید کلاس Free Discussion معمولا در طی این دوره وظایف و موارد ذیل را کنترل کرده و انجام می دهیم .
  1. سعی می کنیم قفل زبان دانشجویان را بشکنیم . باید به آنها کمک کنیم که هر چند غلط ولی آرام آرام و با استفاده از دایره لغت محدودشان شروع به صحبت کردن کنند .
  2. زبان آموزان را در اصلاح گرامر در حین صحبت کمک می کنیم تا درست و اصولی صحبت کنند .
  3. به FLUENCY آنها کمک می کنیم .
  4. ACCENT آنها را اصلاح می کنیم .
  5. PRONOUNCIATION آنها را اصلاح می کنیم .
  6. ابدا در کلاس متکلم وحده نیستیم و خودمان صحبت نمی کنیم و فقط جریان SPEAKING و DISCUSSION کلاس را هدایت و مدیریت و رهبری می کنیم .
  7. حتما از دانشجویانی که ساکت هستند، کار بیشتر بکشیم و نمی گذاریم کلاس در دست کسانی باشد که بیشتر صحبت می کنند.
  8. تایم کلاس را بین همه دانشجویان تقسیم کنیم .
  9. آوردن دفتر لغت را برای آنها اجباری می کنیم تا هر جلسه لغات جدید مرتبط (آنهایی که کاربرد زیادی در SPEAKING دارند) و SLANG و اصطلاحات و proverb یا هر چیز مفید دیگری که صلاح می دانیم به آنها ارائه کنیم و از آنها بخواهیم آنها را یادداشت کنند .

کلاس Free Discussion شهریه بسیار ارزانی دارد . و معمولا به عنوان یک کلاس جانبی و در کنار کلاس ترمیک یا پکیج کاربرد دارد . و بهتر است در کنار کلاس ترمیک یا پکیج خود در این کلاس هم ثبت نام کنید . به عنوان یک کلاس مستقل کافی نیست .
این کلاس فقط روزهای جمعه تشکیل می گردد . هر جمعه 4 ساعت مکالمه !!! .
این کلاس در موسسه نصیر و در تمامی شعب در سه سطح مبتدی و متوسطه و پیشرفته به تفکیک تشکیل میگردد .