Iran Canada
  دوره های تخصصی نصیر  

دوره های ویژه مهارت های تخصصی
الف»Meeting course : آماده کردن افراد با کتاب ها و سیستم های آموزشی اختصاصی برای حضور در نشست ها، جلسات به زبان انگلیسی، و با طرفهای خارجی شرکتها و موسسات.
ب» Negotiation course: دوره های آموزش و آماده سازی افراد برای انواع مذاکرات خارجی در زمینه های فنی و بازرگانی.
ج» Telephoning course: دوره تخصصی مکالمات تلفنی: این دوره 35 ساعته با سیستم آموزشی دانشگاه آکسفورد برای کسانی مناسب می باشد که بطور روزمره بصورت تلفنی با خارج از کشور در تماس بوده و اموری چون 1) اتصال خطوط خارجی به افراد ذینفع درون سازمان 2) گفتمان یا مذاکره تلفنی 3) برقرای قرار ملاقات از طریق تلفن 4) جذب و جلب مشتری بصورت تلفنی 5) جمع بندی مذاکره تلفنی و .... را انجام می دهند.
د» Presentation course : دوره مخصوص سخنرانی: این دوره ویژه کسانی است که باید در میان جمعی انگلیسی زبان، به بیان و ارائه مطلب بپردازند. چگونگی ارائه مطلب، خوش آمدگویی ، مقدمه، بدنه اصلی سخنرانی، نتیجه گیری و چگونگی فهم و درک سوالات آنها و پاسخگویی به زبان انگلیسی در این دوره آموزشی، آموزش داده می شود.
ه» Email course: اگر مایل هستید با شرکتها یا افراد خارجی از طریق email مراوده و ارتباط داشته باشید، این دوره دوره برای شما بسیار است.
و» Marketing course : دوره های ویژه بازاریابی: این دوره به بازاریابانی که مایل هستند در حیطه بازاریابی بین المللی فعالیت نموده و یا مایل به ورود به حیطه marketing شرکتهای خارجی هستند، توصیه می گردد.