Iran Canada

کلاسهای ترمیک با شهریه دولتی


کلاسهای ترمیک نصیر در 3 حالت زیر برگزار می گردد :
  1. ترم فشرده 3 روز در هفته - یک و نیم ماهه (مخصوص جوانان و بزرگسالان در تمام طول سال و کودکان و نوجوانان در تابستان)
  2. ترم عادی 2 روز در هفته - سه ماهه (مخصوص کودکان و فقط در طول سال تحصیلی )
  3. کلاس ترمیک فقط جمعه ها
سایر مشخصات کلاسهای ترمیک:
  • حداکثر تعداد افراد در یک کلاس ترمیک 15 نفر برای کلیه ترم ها (بجز ترم گرامر) می باشد .
  • کلاسهای ترمیک حدود 20 جلسه 2 ساعته بطول انجامیده و شهریه این کلاسها بصورت کاملا دولتی می باشد.
  • این کلاسهای در طول هفته و یا فقط جمعه ها برگزار میشود.
  • کلاسهای فقط جمعه ها بصورت سه جلسه پشت هم برگزار گردیده و از نظر طول مدت ترم و تعداد جلسات دقیقا مانند کلاسهای در طول هفته می باشد.
  • چارت کلاسهای ترمیک را می توانید از منوی آموزش سایت نصیر مشاهده فرمایید.