Iran Canada

دوره مکالمه مسافر


دوره مکالمه مسافر نصیر
دوره ای کوتاه و بسیار کاربردی برای آموزش مکالمه به مسافرین عازم به کشورهای خارجی با جزوه و متریال اختصاصی نصیر و فقط به مدت
 یک و نیم ماه (بیست جلسه) در این مدت کوتاه شما با اصطلاحات روزمره آشنا خواهید شد و میتوانید نیازهای روزمره خودتان را مرتفع کنید.
به لحاظ طول مدت و تعداد جلسات نباید انتظار زیادی از این دوره داشت و توقع داشته باشیم تحول بنیادی در صحبت کردن شما اتفاق بیافتد ،
ولی این کلاس " یک آغاز خوب" در یادگیری زبان است و شما با مطالبی که یاد خواهید گرفت
در صورت تمرین و ممارست می توانید به قول معروف "گلیم خودتان را از آب بیرون کشیده" و کار خودتان را راه بیاندازید.