جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
TOEFL 1397/4 حسین چراغی TOEFL iBT فشرده 2 TOEFL دخترانه 2,290,000 درختی 1397/11/24 زوج 18:30 تا 20:15،
TOEFLA3_2* 1397/4 علی اشرفی TOEFL iBT فشرده 2 TOEFL دخترانه 2,290,000 مرکزی 1397/11/24 زوج 16:30 تا 18:15،
Z-TOEFLS/W 1397/4 ابوالفضل رجبی TOEFL iBT فشرده 2 TOEFL دخترانه 2,290,000 عظیمیه 1397/11/24 زوج 18:30 تا 20:15،
TOEFL-18 1398/1 محمدعزیز کریمی TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL دخترانه 2,290,000 درختی 1398/01/19 زوج 18:30 تا 20:15،
TOEFL-R/L 1398/1 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) TOEFL فشرده 1 TOEFL دخترانه 2,290,000 عظیمیه 1398/01/19 زوج 18:30 تا 20:15،
TTC-BG 1397/4 محمدرضا جواهری TTC/TDC/CELTA MOCK فشرده 2 TTC دخترانه 3,090,000 تهران 1397/11/26 جمعه 08:30 تا 14:15،
IELTS 1397/4 ناصر سوریان IELTS فشرده 2 IELTS دخترانه 2,290,000 درختی 1397/11/24 زوج 18:30 تا 20:15،
IELTSA4_2 1397/4 علی اشرفی IELTS فشرده 2 IELTS دخترانه 2,290,000 مرکزی 1397/11/24 زوج 18:30 تا 20:15،
IELTS-W/S 1398/1 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) IELTS فشرده 1 IELTS دخترانه 2,290,000 عظیمیه 1398/01/19 زوج 16:30 تا 18:15،
IELTS-18 1398/1 محمدعزیز کریمی IELTS فشرده 1 IELTS دخترانه 2,290,000 درختی 1399/01/19 زوج 18:30 تا 20:15،

© 2019 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسه آموزشی زبان نصیر میباشد. نسخه 2.3.1.1

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی، شماره تماس 09039202012