جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
B2*** 1395/4 نرجس حاج مرتضایی مکالمه - گرامر عادی B2 پسرانه 1,150,000 مرکزی 1398/12/17 زوج 08:00 تا 10:00،
Z-PB4A 1397/4 نازنین زهرا رضایی مکالمه - گرامر فشرده 2 PB4_A دخترانه 1,398,000 عظیمیه 1397/11/24 زوج 14:45 تا 16:30،
Z-HB1 1397/4 زهرا محمدی مکالمه - گرامر فشرده 2 HB1 دخترانه 1,398,000 عظیمیه 1397/11/24 زوج 14:45 تا 16:30،
Z-PB4A* 1397/4 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) مکالمه - گرامر فشرده 2 PB4_A دخترانه 1,398,000 عظیمیه 1397/11/24 زوج 18:30 تا 20:15،
B3 1398/1 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) مکالمه - گرامر عادی B3 دخترانه 1,520,000 عظیمیه 1398/01/24 شنبه دوشنبه 14:45 تا 16:30،
B2 1398/1 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) مکالمه - گرامر عادی B2 دخترانه 1,520,000 عظیمیه 1398/01/24 شنبه دوشنبه 14:45 تا 16:30،
CH10 1398/1 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) مکالمه - گرامر عادی CH10 دخترانه 1,720,000 عظیمیه 1398/01/24 شنبه دوشنبه 14:45 تا 16:30،
CH14 1398/1 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) مکالمه - گرامر عادی CH14 دخترانه 1,720,000 عظیمیه 1398/01/24 شنبه دوشنبه 16:30 تا 18:15،
CH8 1398/1 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) مکالمه - گرامر عادی CH8 دخترانه 1,520,000 عظیمیه 1398/01/24 شنبه دوشنبه 16:30 تا 18:15،
CH4 1398/1 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) مکالمه - گرامر عادی CH4 دخترانه 1,520,000 عظیمیه 1398/01/24 شنبه دوشنبه 16:30 تا 18:15،

© 2019 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسه آموزشی زبان نصیر میباشد. نسخه 2.3.1.1

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی، شماره تماس 09039202012