کادر اداری و مدیریتی نصیر
نام تحصیلات دانشگاه عنوان شغلی در نصیر تخصص آموزشگاهی سابقه تدریس مرتبه علمی
مجید زیرانی ... ... اداری.خدماتی ....
فاطمه دردانه کاردانی ؟ کارمند ؟ ؟
صغری شاکری سیکل خدمات
معصومه علی محمدی سیکل
سامان داودیان لیسانس
فاطمه باجلان .. .. کمک یار مهد درختی .. ..

© 2019 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسه آموزشی زبان نصیر میباشد. نسخه 2.3.1.1

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی، شماره تماس 09039202012